Titel: Te hard in de bebouwde kom,
daar zijn geen excuses voor
Lengte: 0:28
Landelijke campagne op internet en televisie (ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2012)